Αυτόνομο σύστημα παραγωγής ενέργειας

Η SkiathosEnergy σας εισάγει στην έννοια της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων!

Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας χαρακτηρίζονται τα συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο ενέργειας (ΔΕΗ). Άρα τα συστήματα αυτά παράγουν ενέργεια μέσω του ήλιου, φωτοβολταϊκά, του αέρα, ανεμογεννήτριες, και του νερού, υδροηλεκτρικά. Υπάρχουν και τα υβριδικά συστήματα που χρησιμοποιούν δύο ή και παραπάνω τρόπους παραγωγής ενέργειας σε συνεργασία. Επίσης διακρίνονται σε συστήματα αποθήκευσης ή μη αποθήκευσης.

Στα συστήματα με αποθήκευση χρησιμοποιούμε μπαταρίες για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι η επιπλέον παραγωγή ενέργειας που δεν έχει καταναλωθεί αποθηκεύεται για χρήση όταν ζητηθεί, κατα τη διάρκεια της νύχτας ή συννεφιάς. Άρα στα συστήματα χωρίς αποθήκευση, χωρίς μπαταρίες, η επιπλέον ενέργεια που έχει παραχθεί χάνεται.

Για πρόσθετες πληροφορίες κλείστε το ραντεβού σας μαζί μας.

Στην δεύτερη περίπτωση, υπάρχει ηλεκτροδότηση συνεχόμενα στον χώρο σας
όσο υπάρχει πρόσβαση στο αγαθό που αποτελεί και την πηγή ενέργειας του χώρου σας, δηλαδή τον ήλιο ή τον άνεμο.

Στην πρώτη περίπτωση αποθηκεύεται η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια που
δεν καταναλλώνεται άμεσα στους συσσωρευτές διασφαλίζοντας έτσι την
απρόσκοπτη ενεργιακή αυτονομία σας,ανεξάρτητα από το αν είναι μέρα ή
νύχτα,συννεφιά ή άπνοια. Σαφώς, η δεύτερη κατηγορία είναι και η πιο
διαδεδομένη καθώς καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες ηλεκτροδότησης σε ένα χώρο.
Ένα ενδεικτικό αυτόνομο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως απαρτίζεται:

  1. από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή τις ανεμογεννήτριες
  2. τους συσσωρευτές
  3. έναν ελεγκτή φόρτισης
  4. και έναν αντιστροφέα μετατροπής τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη.

Η SkiathosEnergy διεξάγει παντα την απαραίτητη μελέτη προτείνοντας σας
την βέλτιστη λύση για την αυτόνομη ηλεκτροδότηση του χώρου σας περικλύοντας τόσο την συντήρηση (μηδαμινού κόστους) που συντελεί στην αξιοπιστία του συστήματος και την ομαλή λειτουργία του.