Διασυνδεδεμένα συστήματα – On Grid

Ανακαλύψτε τις λύσεις που προτείνει η SkiathosEnergy για την αυτοπαραγωγή ενέργειας

Τα συστήματα Net Metering χαρακτηρίζονται τα συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο ενέργειας (ΔΕΗ). Τα συγκεκριμένα είναι συστήματα συμψηφισμού ενέργειας. Υπάρχει ένας μετρητής παραγωγής που καταμετρά την παραγώμενη ενέργεια και υπάρχει και ο κύριος μετρητής κατανάλωσης, το ρολόι της ΔΕΗ. Όταν παράγουμε ενέργεια την οποία δεν την καταναλώνουμε αυτή περνάει στο δημόσιο δίκτυο και μας πιστώνεται. Έτσι όταν χρειαστούμε ενέργεια, κατα τη διάρκεια της νύχτας ή συννεφιάς, αντλούμε από την πίστωση μας.

Δείτε ενδεικτικά πακέτα On Grid

Για πρόσθετες πληροφορίες κλείστε το ραντεβού σας μαζί μας

Στα αυτονομα συστηματα ηλεκτροδότησης χωρίς αποθήκευση όσο υπάρχει πηγή παροχής ενέργειας, η παραγόμενη ενέργεια αποδίδεται στην κατανάλωση χωρίς να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Το πλεόνασμα ενέργειας χάνεται.

Στην αντίστοιχη ενότητα μπορείτε να δείτε μεγάλη ποικιλία για προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά.

Στα αυτονομα συστηματα ρευματοδότησης με αποθήκευση η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των καταναλώσεων και η περίσσεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες φωτοβολταϊκών ώστε να χρησιμοποιηθεί κατα τη διάρκεια της νύχτας ή συννεφιάς ή άπνοιας.

Ένα αυτόνομο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση περιλαμβάνει πέρα από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τις ανεμογεννήτριες, τους συσσωρευτές, έναν ελεγκτή φόρτισης, ο οποίος διέπει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών, ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλώσεων και τις συνθήκες ηλιοφάνειας-ανέμου και έναν αντιστροφέα μετατροπής της τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη. Η συντήρηση ενός αυτόνομου συστήματος είναι ελάχιστη και η αξιοπιστία του εξαιρετική.