Επιλεγμένα πάνελ φωτοβολταϊκών

Η SkiathosEnergy επιλέγει να χρησιμοποιεί αξιόπιστα, ποιοτικά και value for money πάνελ φωτοβολταϊκών. Έχοντας εμπειρία και τεχνική κατάρτιση σχεδόν 25 χρόνων είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις ανάγκες σας.

 • Τα πάνελ διακρίνονται από τη τεχνολογία κατασκευής τους,
 • από την ονομαστική ισχύ τους,
 • καθώς και από τον θερμοκρασιακό συντελεστής ισχύος τους.
 

Για κάλυψη αναγκών των ιδιωτών σε σπίτια, εξοχικά και τροχόσπιτα

 • Πάνελ Sharp NU-AK310 310Wp
 • Κατάλληλο για: Σπίτι, Εξοχικό, Τροχόσπιτο
 • Μέγιστη ισχύς (MPPT) : 310W
 • Θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος : -0,39%/οC
 • Πάνελ Sharp Nu-jB 395Wp
 • Κατάλληλο για: Σπίτι, Εξοχικό, Τροχόσπιτο
 • Μέγιστη ισχύς (MPPT) : 395W
 • Θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος : -0,353%/οC
 • Πάνελ Sharp NU-JD 450Wp
 • Κατάλληλο για: Σπίτι, Εξοχικό, Τροχόσπιτο
 • Μέγιστη ισχύς (MPPT) : 450W
 • Θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος : -0,347%/οC

Για πρόσθετες πληροφορίες κλείστε το ραντεβού σας μαζί μας

Η τεχνολογία κατασκευής είναι η διάκριση σε μονοκρυσταλλικό και πολυκρυσταλλικό πάνελ. Ένα μονοκρυσταλλικό πάνελ έχει μεγαλύτερη απόδοση υπό συνθήκες, σε συννεφιά, από ένα πολυκρυσταλλικό. Βέβαια αυτό έρχεται και με το ανάλογο κόστος.
Η ονομαστική ισχύς των πάνελ είναι κάτι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς εξαρτάται από μεταβλητές όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία κτλ. Έτσι αυτό που καθορίζει την αποδοτικότητα ενός πάνελ είναι ο θερμοκρασιακός συντελεστής του. Έστω ένα φωτοβολταϊκό πάνελ με θερμοκρασιακό συντελεστή 0.4%/οC. Κι ένα με συντελεστή 0.5%/oC. Σε αυτό που έχει συντελέστή 0.5 θα μειωθεί η απόδοση του 20% στους 50 βαθμούς σε σχέση με το άλλο που έχει 0.4.