ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων χρήσης και των προυποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.skiathosenergy.gr. Κατά την χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε τους αναφερόμενους όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Η ιστοσελίδα αναφέρεται σε άτομα που έχουν είναι άνω των 18, ενήλικες, και δεν φέρουμε ευθύνη για την χρήση της από ανήλικους.

Παροχή Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα καθώς και το σύνολο του περιεχομένου της προσπαθούμε να είναι τεκμηριωμένες, ορθές επιστημονικά καθώς και τεχνικά. Ωστόσο ο χρήστης είναι ο τελικός υπεύθυνος για την αξιολόγηση, χρήση, εκτίμηση και αξιοποιήση των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι έχουν ως σκοπό την συμπλήρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν αλλαγές αυτών.

Προσωπικά δεδομένα

Η SkiathosEnergy δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία σας χωρίς την συναίνεσή σας. Ακολουθώντας πιστά την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Ιστοσελίδες Τρίτων

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι (links, hyperlinks, banners) έχουν ως σκοπό την συμπλήρωση των παρεχόμενων πληροφοριών. Το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη τρίτων προσώπων όπου και ανήκουν.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας δεν διατίθεται για αναδημοσίευση, αναμετάδοση, μεταβίβαση, αναδιανομή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, σύνδεση καθώς και με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλευση είτε για εμπορικούς είτε για άλλους σκοπούς. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, banner, δεδομένα, γραφικά, λογότυπο, βίντεο, φωτογραφίες κλπ.) είναι ιδιοκτησία μας και προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα της τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης καθώς και όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας χωρίς προειδοποίηση με μόνο την κοινοποίηση μέσω αυτής. Ως ακολούθως οι χρήστες κάθε φορά οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές. Οι χρήστες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας μετά τυχόν τροποποιήσεις θα συμπεραίνεται ότι έχουν αποδεχθεί αυτών.